سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زیر آسمان شب

حسین آئینه نور خدائی است               وجودش عین مصباح‌الهدایی است
اگر قرآن ناطق مرتضی بود                    حسین ایجاز آن در نینوا بود
بخوان اجمال و تفضیل امامان                زخم یک جرعه زن با تشنه‌کامان
گرین یک جرعه از جام حسین است       نصیبت نور آفاق و شین و عین است
بنازم شور مرکب راندنش را                  فراز نیزه قرآن خواندنش را
عبورش را ز خط آتش و خون                حضورش را در اوج هفت گردون
سپرافکندن شب را به پایش                طلوع صبح را در چشمهایش
غبار سم اسبش چون که خیزد            به مستی سرمه در چشم تو ریزد
شهامت شرح قاموس حسین است      شجاعت آستان بوس حسین اس


 

 

 

رب الارباب همه اربابها                                 قبله گاه گوشه محرابها
با توام ای بهترین پیغامها                              با تو ای بالاترین نامها
با تو ای زیباترین زیباآفرین                             ای بهشت مطلق روی زمین
با تو ای یکتا سحاب آرزو                              با تو ای پهنای ناب آرزو
با توی ای مهتاب شام خستگی                    زندگی عشق، عشق زندگی
با توام با تو حیات سینه‌ها                            روشنی‌بخش دل آیینه‌ها
با توام دار و ندار فاطمه (س)                         ای گل و باغ و بهار فاطمه (س)
گوش کن یک لحظه بر آوای من                       گر نگیری دست من ای وای من
بی‌تو من آن سو تر از هیچم حسین (ع)           با تو من گرد خدا پیچم حسین (ع)
بی تو حتی کمتر از هر کمترم                       با تو لبریز از شراب کوثرم
بی تو پستم پیش چشمان همه                    با تو هستم در نگاه فاطمه (س)

نام شاعر:حمید فرجی