سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زیر آسمان شب

یه بنده حدایی گفت چرا ایران روز بروز قویتر میشه و ثوطئه ها خنثی میشه خیلی زود ؟ گفتم نظز خودت چیه ؟ گفت ولا من خودم  تو همین فکرم  . گفتم دلیلش چند تا هست  : 1-جضور شهدا 2- ملت غیور و با

غیرت 3- رهبری فرزانه 4-جوان های با غیرت وانقلابی و قهیم 5- عاشق امام حسین  و...