سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زیر آسمان شب

نظر

چون  داعش بدنش رامصلح کرد و مظلومانه به شهادت رسانند  یعنی زنده دست هایش را فطع کردند .سپس قفسه سینه اش را خرد کردند با لگد ، بعدش اورا به در حالیکه صورتش به طرف خاک بود و سرش را از پشت بریدند یعنی بر خلاف سربریدن بر خلاف معمول  ، وبدن مدتی در زیر آفتاب رها شد ه بود . و فیلمش را پخش می کنند تا زهر چشمی از  مسلمانان بگیرند و اون خوی دد منشی خود را نشان بدهد .اما بقیه شهدا مورد اصابت خمپاره یا تیر و...  قرار گرفته و به شهادت می رسند . به همین دلیل کمتر رسانه ای می شود . مظلومیت حججی  در مسلخ او را جهانی کرد .